UNIPAS
icon_widget_image Železničná 285/12, Koš 972 41

Služby:

icon_widget_image +421 918 541 553 icon_widget_image [email protected]

Obchod:

icon_widget_image +421 907 333 221 icon_widget_image [email protected]

Duálne vzdelávanie

Firma Unipas spol. s.r.o. v spolupráci so Strednou odbornou školou, T.Vansovej 32 Prievidza poskytuje žiakom odbornú prax vo forme duálneho vzdelávania od roku 2019.

Ponúkame možnosť učiť sa formou praxe a rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, a 2433 H Obrábač kovov a po úspešnom ukončení štúdia ďalej možnosť pracovať v našej firme.

Duálne vzdelávanie je výborný spôsob pre získanie odbornej praxe a skúseností a taktiež aj nadobudnutie zodpovednosti v práci. Žiaci sa naučia zodpovednosť za dochádzku, správanie k majetku firmy a pracovnú morálku – nedostatky, ktoré vidíme u absolventov stredných škôl bez praxe.

Ponúkame:

  • praktické vyučovanie, ktoré bude prebiehať v priestoroch firmy pod vedením skúseného inštruktora
  • odborný prístup zamestnancov
  • podnikové štipendium
  • bezplatné stravovanie a ochranné osobné pomôcky

 

V školskom roku 2022/2023 plánujeme prijať 2 žiakov v odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a 1 žiaka v odbore 2433 H Obrábač kovov.