UNIPAS S-Pallet je 4-cestná oceľová paleta navrhnutá tak, aby bola odolnou a robustnou voľbou pre špeciálne potreby manipulácie s materiálom. Jej povrchová úprava je žiarové zinkovanie.

Medzi výhody patrí:

vysoká nosnosť – niekoľkonásobná zaťažiteľnosť drevenej palety

veľká stabilita a stohovateľnosť – rohové zarážky

odolnosť a robustnosť – extra dlhá životnosť

odolnosť proti korózii a poveternostným vplyvom

ľahká sterilizovateľnosť – hygienické, bez škodcov, bez kontaminácie

požiarna odolnosť

plná recyklovateľnosť

Vďaka týmto výhodám sú pozinkované oceľové palety mimoriadne užitočné pre širokú škálu priemyselných odvetví:

Chemický priemysel – oceľové palety odolávajú drsnému prostrediu a poskytujú bezpečné použitie pri výrobe a skladovaní chemikálií.

Konštrukcie – Veľké a ťažké predmety sa musia presúvať a skladovať na pevných a odolných paletách.

Dlhodobé vonkajšie skladovanie – oceľové palety sú odolné voči poveternostným vplyvom a sú vhodné aj pre dlhodobé exteriérové skladovanie materiálov.

Preprava a manipulácia s potravinami – palety sa ľahko sterilizujú, takže nekontaminujú potraviny pri výrobe, preprave, alebo skladovaní a nenesú škodcov.