UNIPAS
icon_widget_image Železničná 285/12, Koš 972 41

Služby:

icon_widget_image +421 918 541 553 icon_widget_image [email protected]

Obchod:

icon_widget_image +421 907 333 221 icon_widget_image [email protected]

Výskum a vývoj

SLUŽBY

Výskumno-vývojové pracovisko vzniklo s cieľom získať a vylepšiť zaužívané technologické poznatky. Orientujeme sa na výrobu prototypov, optimalizáciu procesov a testovanie nových systémov a dizajnov.

Náš výskumný tím sa skladá z odborníkov, ktorí pracujú na neustálom skvalitňovaní našich služieb. Všetky poznatky po dôsledkom kontrolingu implementujeme do výroby. Vďaka tomu do praxe neustále zavádzame nové inovácie a zvyšujeme kvalitu výrobkov, procesov, systémov a služieb.

148 000 148 000

VYROBENÝCH

PRODUKTOV

100+ 100+

OBCHODNÝCH

PARTNEROV

20+ 20+

EXPORTNÝCH

KRAJÍN

Aké úspechy sme
vo výskume dosiahli?

Výskumno-vývojové pracovisko
Unipas pokrýva 3 výskumy

a

PREUKÁZATEĽNE

VYŠŠIA RÝCHLOSŤ

Naše technologické riešenia umožňujú zvyšovať rýchlosť a efektívnosť nakladania, uskladňovania a skladovania. Zvyšuje sa tak produkcia a znižuje dodacia lehota zákazky.

a

ŠIROKÁ

MATERIÁLOVÁ VARIABILITA

nám umožňuje prácu s rôznymi druhmi materiálov, akými sú hliník, plast, nerez, oceľ, ako aj s kompozitnými materiálmi. Dokážeme vyrobiť široké spektrum súčiastok až po hotové výrobky pre zákazníkov kdekoľvek vo svete.

a

VÝHODNÉ

NIŽŠIE NÁKLADY

Nami ponúkané riešenia dokážu usporiť čas, čo má pozitívny vplyv na znižovanie nákladov. Pracujeme efektívne a zachovávame si vysokú spracovateľskú kvalitu.

vyskum
vyskum2
vyskum3
AKÉ ZÁSADY DODRŽIAVAME
PRI VÝSKUME A VÝVOJI?
Jasne stanovené ciele

Stanovujeme si ciele dosiahnuteľné počas realizácie a merateľné po jej ukončení. Čiastkové úlohy podliehajú dôslednému kontrolingu.

Pevne limitovaný rozpočet

Držíme sa rozpočtu, ktorý si zarámcujeme na začiatku výskumu. Výdavky kalkulujeme podľa jednotlivých fáz projektu.

Predpísaná doba realizácie

Vždy dodržíme termín ukončenia výskumu. Plánujeme ho s ohľadom na vaše požiadavky a naše kapacitné možnosti.

INOVATÍVNE RIEŠENIA

VYVINULI SME MNOHÉ

KONTAKTUJTE NÁS

MÁTE ZÁUJEM?

    Meno

    Telefón

    E-mail

    Vaša správa